Menu

Termíny Aukan

termíny a ceny pro SVINVIKA zde

Termíny a ceny pro rok 2020 - apartmány D, B

Termín pobytu Apartmán D pro 8 osob Apartmán B pro 4 osoby
19. 04. - 28. 04. 80 000 Kč 40 000 Kč
28. 04. - 07. 05. 80 000 Kč Obsazeno
07. 05. - 16. 05. 80 000 Kč Obsazeno
16. 05. - 25. 05. 88 000 Kč Obsazeno
25. 05. - 03. 06. 88 000 Kč 44 000 Kč
03. 06. - 12. 06. 88 000 Kč Rezervace
12. 06. - 21. 06. 88 000 Kč Obsazeno
21. 06. - 30. 06. 88 000 Kč Obsazeno
30. 06. - 09. 07. 88 000 Kč Obsazeno
09. 07. - 18. 07. 88 000 Kč 44 000 Kč
18. 07. - 27. 07. 88 000 Kč Obsazeno
27. 07. - 05. 08. Obsazeno Obsazeno
05. 08. - 14. 08. Obsazeno 44 000 Kč
14. 08. - 23. 08. Obsazeno Obsazeno
23. 08. - 01. 09. Rezervace Obsazeno
01. 09. - 10. 09. Rezervace Obsazeno
10. 09. - 19. 09. 88 000 Kč Obsazeno
19. 09. - 28. 09. 88 000 Kč Obsazeno
28. 09. - 07. 10. 80 000 Kč 40 000 Kč
07. 10. - 16. 10. 80 000 Kč 40 000 Kč

Termíny a ceny pro rok 2020 - apartmány A, C, VIP

Termín pobytu Apartmán A pro 2 osoby Apartmán C pro 6 osob Apartmán VIP pro 4 osoby
18. 04. - 27. 04. 20 000 Kč 60 000 Kč 46 000 Kč
27. 04. - 06. 05. Obsazeno 60 000 Kč 46 000 Kč
06. 05. - 15. 05. Obsazeno 60 000 Kč Obsazeno
15. 05. - 24. 05. Obsazeno 66 000 Kč Obsazeno
24. 05. - 02. 06. Obsazeno 66 000 Kč 50 000 Kč
02. 06. - 11. 06. Obsazeno Rezervace 50 000 Kč
11. 06. - 20. 06. Obsazeno 66 000 Kč Obsazeno
20. 06. - 29. 06. Obsazeno 66 000 Kč 50 000 Kč
29. 06. - 08. 07. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
08. 07. - 17. 07. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
17. 07. - 26. 07. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
26. 07. - 04. 08. Obsazeno Obsazeno 50 000 Kč
04. 08. - 13. 08. Obsazeno Obsazeno 50 000 Kč
13. 08. - 22. 08. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
22. 08. - 31. 08. Obsazeno Rezervace Rezervace
31. 08. - 09. 09. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
09. 09. - 18. 09. Obsazeno Obsazeno Obsazeno
18. 09. - 27. 09. Obsazeno Rezervace Rezervace
27. 09. - 06. 10. 20 000 Kč 60 000 Kč 46 000 Kč
06. 10. - 15. 10. 20 000 Kč 60 000 Kč 46 000 Kč

Termíny jsou rezervovány pouze po dobu 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky.

Do této doby je nutno uhradit zálohu ve výši 50 % ceny pobytu.

Záloha je splatná na účet vedený u Raiffeisen Bank, č. účtu: 7357517178/5500. Doplatek ceny je nutno uhradit nejpozději 30 kalendářních dnů před nástupem na pobyt.

V den příjezdu probíhá převzetí apartmánu novými klienty od 14.00 hodin.

V den odjezdu jsou klienti povinni uvolnit a předat klíče od apartmánu správci objektu nejdéle v 8.00 hodin.

| OBCHODNÍ PODMÍNKY